Jag är anglofil och biblioman, har överdrivet intresse för att samla och äga böcker, läser, fotograferar, periodvis läsare; läser olika mycket olika böcker. Min barndomsdröm om ett eget bibliotek är uppfylld, är gift med en bokläsare som älskar Fantomen. Som mormor och farmor läser jag även barnböcker. Jag mår bra av att omges av böcker, att vara beroende av böcker måste vara det nyttigaste beroendet. Litteraturbanken. My own photos.

14 juni 2012

De olydigas litteraturhistoria

De olydigas litteraturhistoria och andra essäer av Ingvar Holm har även Mrs C läst.
Boken innehåller flera franska diktare, revolutionärer från Irland, svenska författare, amerikanska kvinnor som revolterade både mot rasism och kvinnoförtryck. Charlotte Gilman (1860-1935) skrev en egen feministisk vision Jungfrulandet, Sylvia Määttä, skrev en avhandling: Kön och evolution. Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911-1916 om den. Kate Chopin (1851-1904) ansågs så farlig med sin bok Uppvaknandet (The Awakening 1899) att ingen förläggare ville publicera henne, för hon antydde att kvinnan själv kunde ta över befälet över sitt eget känsloliv, sin sexualitet, sitt öde. Först efter hennes död kom verkligheten i kapp henne. Eller?

2 kommentarer:

Metronyx sa...

Riktigt spännande. Jag kan ändå inte låta bli att i hjärtat undra vad det är som gör män har fruktat kvinnlig kreativitet och passion?

♥ Hannele på Hisingen sa...

Metronyx, man ser det i många länder just nu, hur rädda män är för kvinnor...