Jag är anglofil och biblioman, har överdrivet intresse för att samla och äga böcker, läser, fotograferar, periodvis läsare; läser olika mycket olika böcker. Min barndomsdröm om ett eget bibliotek är uppfylld, är gift med en bokläsare som älskar Fantomen. Som mormor och farmor läser jag även barnböcker. Jag mår bra av att omges av böcker, att vara beroende av böcker måste vara det nyttigaste beroendet. Litteraturbanken. My own photos.

20 februari 2019

trappor i omslag

Inte lätt att hitta trappor på omslag, dessa finns i min bokhylla:
Enid Blytons De 6 och äventyret på Rockingdown, Det stumma vittnet av Agatha Christie, Nicholas Quinns tysta värld av Colin Dexter.
Dessa två flickor i Glasgow sitter på en betongtrappa.
Boklysten har flera: HÄR.

Brott, kärlek, främmande världar av Dag Hedman

"Man kan inte generalisera om populärlitteratuläsare. Bourdieu menar att faktorer som kön och klass skapar olika förhållningssätt till kultur. Smak handlar inte om fria valmöjligheter. Valmöjligheter är snarare ett klassprivilegium" (sid 141)
Brott, kärlek, främmande världar - Texter om populärlitteratur av Dag Hedman, Jerry Määttä lånade jag främst för att professor Dag Hedman varit min lärare vid Göteborgs universitet. Dagman har forskat om 1600-talslibretti, gustaviansk litteratur, om 1800- och 1900-talens populärlitteratur, kriminalromaner, detektivromaner. Jerry Määttä är filosofie doktor i litteraturvetenskap, han forskar främst inom litteratursociologi och populärlitteratur, bland annat science fiction, världens undergång i film och litteratur.

Antologin innehåller texter av Viktor Sjklovski, Tzvetan Todorov, Johan Svedjedal, Lisbeth Larsson och andra forskare. Antologin har också en bibliografi över nyare svensk forskning om populärlitteratur. Något att bita i för den intresserade.

19 februari 2019

min favoritläsplats - kulturkollo

Veckoutmaning: Visa mig din bokhylla (och din läshörna) så ska jag säga dig vem du är …undrar Ulrica i Kulturkollo.
påfågelsrummet har jag rosa stege, behövs för korta jag. Min nyaste läsplats kom till när sonen bytte ut en gammal hylla till Billys i mitt påfågelrum. Stegen är viktig; bokhyllorna når till taket och jag är kort. Litet vridbart läsbord, fotpall.  Jag har flera läsplatser; går runt efter dagsljus. På sommaren går jag runt huset ute, beroende på vädret.
Mest trädgårdsböcker här, ända upp till taket.

vilken stad föddes jag i?

självklart har jag köpt en tröja.