Jag är anglofil och biblioman, har överdrivet intresse för att samla och äga böcker, läser, fotograferar, periodvis läsare; läser olika mycket olika böcker. Min barndomsdröm om ett eget bibliotek är uppfylld, är gift med en bokläsare som älskar Fantomen. Som mormor och farmor läser jag även barnböcker. Jag mår bra av att omges av böcker, att vara beroende av böcker måste vara det nyttigaste beroendet. Litteraturbanken. My own photos.

22 februari 2017

Att läsa eller inte läsa?

Att läsa eller inte läsa? om skönlitteratur, kvalitet och kanon av Richard Ohlsson argumenterar för att vissa böcker är kvalitativt bättre än andra, intellektuellt och språkligt sett mer stimulerande och lärorikt. Det får man hålla med om, samtidigt är det "tillåtet" att läsa ren underhållning, enligt Ohlsson.
Varför läser människor skönlitteratur? Vanliga svar är lust, identifikation, bekräftelse, förståelse. Som läsare blir vi medskapare, genom att fylla i tomrummen och skapa sammanhang. Diktaturer har fruktat skönlitteraturens förmåga att visa kunskap om andra ideologier. Olika religiösa grupper har ogillat skönlitteraturens upplysande egenskaper. Muslimer bränner Salman Rushdies bok, även kristna i USA ogillar sedefördärvande böcker som Huckleberry Finn, Madame Bovary, Gökboet, Moment 22.

Ordet kanon är för litteraturvetenskapen ett metaforiskt begrepp, inlånat från teologin. Även om Ohlsson tänker att skönlitterär kanon är något att sträva efter, skulle han aldrig komma på tanken att hävda att man inte borde få läsa vissa böcker. Lustläsning ska kompletteras med mer krävande kanonisk kvalitetslitteratur, som bidrar till vår bildning och förståelse av vårt eget liv och  världen runt omkring oss, på helt annat sätt än populärtexter.

Kvalitet, inte bara fråga om smak, skriver bibliotekarien Ohlsson. Den bildande effekten uppnås bättre och mer effektivt av skönlitteratur som inte bara är att underhålla utan som "också utmanar vårt intellekt genom att ta sig an de stora frågorna och blotta mönster i våra erfarenheter och liv" (sid 78).

6 kommentarer:

znogge sa...

Läsningen kan fylla olika funktioner och just lustläsningen ska inte underskattas. Viktig speciellt för barn så att de får en rejäl läsvana1

♥ Hanneles bokparadis sa...

Znogge, visst är det bra att det finns olika böcker för olika tillfällen.

Mrs Calloway sa...

just det där med värdet av litteratur som kräver en liten ansträngning och som är en utmaning talade vi om ikväll i läsecirkeln

♥ Hanneles bokparadis sa...

Mrs Calloway, intressant!

Einar J sa...

Han har så rätt, herr bibliotekarien. Det där behöver sägas gång på gång.

♥ Hanneles bokparadis sa...

Einar J, det tror jag också