Jag är anglofil och biblioman, har överdrivet intresse för att samla och äga böcker, läser, fotograferar, periodvis läsare; läser olika mycket olika böcker. Min barndomsdröm om ett eget bibliotek är uppfylld, är gift med en bokläsare som älskar Fantomen. Som mormor och farmor läser jag även barnböcker. Jag mår bra av att omges av böcker, att vara beroende av böcker måste vara det nyttigaste beroendet. Litteraturbanken. My own photos.

28 april 2021

bildning i skolan


Svensklärarföreningens Årsskrift 2020 har undersökt temat Bildning med hjälp av tio skribenter, avhandlingar och uppsatser. Människan blir bildad genom att ta till sig faktiska kunskaper om verk och författare. Det finns också tv-program där mottagaren förväntas tolka inslag av fiktion. Man vill lyfta fram ett kritiskt tänkande. Man ska kunna se samband och kunna dra slutsatser. 

Snarare än att förmedla kunskaper beskrivs läraren som en slags förlösare av de energier som finns förborgade i barnet. Utifrån antagandet om det aktiva och kreativa barnet förespråkades en mer handledande lärarroll, där läraren stödjer och stimulerar snarare än förmedlar kunskaper.

Det krävs språklig rörlighet. Kunskap i sig är inte bildning. Inte heller innebär det med någon själnklarhet att tillgång till uppsättningar i faktakunskaper i kategorier med högt kulturellt kapital leder till bildning. Illeris (2015) beskriver i stället bildning som en generell beredskap att förstå, följa med i vad som sker och kritiskt förhålla sig till omvärlden. För här är kunskap nödvändigt, men också reflektion, eftertanke, omvärdering är nödvändiga. Bildningsprocessen innebär att erövra ett rörligt språk för att kunna våga reflektera, värdera och att utifrån faktakunskap i samklang med omdöme tolka världen.

Avhandling om poesiundervisning: HÄR.

7 kommentarer:

Ama de casa sa...

Alltså... Nog kan jag tycka att kunskap är bildning. Faktakunskaper är inte dumt att ha, speciellt när man ska spela frågesportsspel :-)

wiolettan sa...

Det där var djupt.
Bildning och kunskap, ja jag tycker liksom att det hör ihop lite. Men det är klart, kunskap kan man få, utan att utbilda sig, kanske det är tänkt, om vi tänker så. Kunskap som man lär sig utan att läsa sig till det.

Hanneles bokparadis sa...

Ama, bildning kan man ha utan kunskap... tänker på min mor som inte kan så många språk.

Wiolettan, bildning kräver mer eget tänkande.

femfemman sa...

Nja, den typen av text tyckercjag är mer snobberi än bildning. Skriv så att det är lätt att läsa.
Håller absolut med om att lärare ska stödja och stimulera, men därmed inte sagt att vi inte ska förmedla kunskaper. Vi ska göra både ock.
Usch, för sådana här förstå sig påare!

Hanneles bokparadis sa...

Anna-Lena, lärare är väl vana vid denna typ av text... det har varit mycket "mode" i att undervisa under de senaste decennierna.

Znogge sa...

Jag håller med Femfemman helt och hållet!

Hanneles bokparadis sa...

Znogge, stödja och stimulera är viktigt... förmedla kunskaper varierande, tyvärr.