Jag är anglofil och biblioman, har överdrivet intresse för att samla och äga böcker, läser, fotograferar, periodvis läsare; läser olika mycket olika böcker. Min barndomsdröm om ett eget bibliotek är uppfylld, är gift med en bokläsare som älskar Fantomen. Som mormor och farmor läser jag även barnböcker. Jag mår bra av att omges av böcker, att vara beroende av böcker måste vara det nyttigaste beroendet. Litteraturbanken. My own photos.

20 februari 2019

Brott, kärlek, främmande världar av Dag Hedman

"Man kan inte generalisera om populärlitteratuläsare. Bourdieu menar att faktorer som kön och klass skapar olika förhållningssätt till kultur. Smak handlar inte om fria valmöjligheter. Valmöjligheter är snarare ett klassprivilegium" (sid 141)
Brott, kärlek, främmande världar - Texter om populärlitteratur av Dag Hedman, Jerry Määttä lånade jag främst för att professor Dag Hedman varit min lärare vid Göteborgs universitet. Dagman har forskat om 1600-talslibretti, gustaviansk litteratur, om 1800- och 1900-talens populärlitteratur, kriminalromaner, detektivromaner. Jerry Määttä är filosofie doktor i litteraturvetenskap, han forskar främst inom litteratursociologi och populärlitteratur, bland annat science fiction, världens undergång i film och litteratur.

Antologin innehåller texter av Viktor Sjklovski, Tzvetan Todorov, Johan Svedjedal, Lisbeth Larsson och andra forskare. Antologin har också en bibliografi över nyare svensk forskning om populärlitteratur. Något att bita i för den intresserade.

4 kommentarer:

Mösstanten sa...

Det låter spännande. Populärlitteratur betyder ju så mycket. Läses i massor. Antagligen finns det läsande människor som aldrig läser populärlitteratur, men jag tror inte att de är många.

Hanneles bokparadis sa...

Mösstanten, nu läses populärlitteratur på universitetet, det finns så mycket att välja på.

znogge sa...

Intressant och spännande uppfattning. I dag har populärlitteraturen en helt annan ställning och det finns massor med intressanta kurser.

Hanneles bokparadis sa...

Znogge, visst är det bra att synen har förändrats.